Blog > Komentarze do wpisu
Promile

Poprzednio omawiałam procenty i działania na nich. Przypomnijmy sobie, że 1% to jedna setna część jakiejś całości, czyli ułamek o mianowniku 100 lub ułamek dziesiętny z dwoma miejscami po przecinku:

 

 

 

dla przykładu:

 

 

 

Promil natomiast jest jedną tysięczną częścią jakiejś całości. Jest więc ułamkiem o mianowniku 1000 lub ułamkiem dziesiętnym z trzema miejscami po przecinku.

 

Słowo promil pochodzi z łaciny, od słowa pro mille i oznacza na tysiąc. (definicja za „Słownikiem wyrazów obcych”).

 

Promil oznaczamy symbolem ‰.


 

Między promilem z procentem występuje następująca zależność:

 

 

A więc 1% jest 10 razy większy od 1‰, zaś 1 ‰ jest 10 razy mniejszy od 1%.

 

 

Przykłady promili:

 

 

 

 

Promilami posługujemy się wówczas, gdy omawiamy bardzo małe części jakiejś większej całości, na przykład zawartość alkoholu we krwi, próby złota, srebra, niektóre składniki chemiczne.

 

 

 

Obliczenia promili wykonujemy podobnie jak obliczenia procentów:

 

  • zmiana promili na liczbę:

 

 

 

 

  • zmiana liczby na promile

 

 

 

  • obliczanie promila danej liczby

 

 

Zadanie:

Obliczyć 15‰  liczby 600.

 

 

Odpowiedź:

15‰  liczby 600 równa się 9.

 

 

 

Zadanie:

Obliczyć 3‰  liczby 2000.

 

 

3‰  liczby 2000 wynosi 6.

 

 

 

  • zamiana promili na procenty (pomniejszamy promile 10 razy)

 

 

 

 

  • zamiana procentów na promile (powiększamy procent 10 razy)

 

 sobota, 07 maja 2011, matematycznie

Komentarze
2015/01/05 19:01:36
Świetne objaśnienie...
Pozdrawiam
Przewodnik po Krakowie


Jeżeli masz pytania albo uwagi to będzie mi bardzo miło, jeżeli podzielisz się nimi ze mną matematyka@matematycznie.za.pl